O KINIE


Kino "Beskid"

Historia

Wynajem pokoi

Zdjęcia

Kontakt

REPERTUAR


Bież±cy

AKTUALNO¦CI


Imprezy Szczyrk - wiosna/lato 2012

Archiwum aktualno¶ci

PIˇTKOWY KLUB FILMOWY


Krótka historia PKF-u

Repertuar PKF

.: Box reklamowy

top.: AKTUALNO¦CI / Archiwum aktualno¶ci

11 stycznia 2008
www.kino.szczyrk.pl
11  stycznia eliminacje w Kinie Beskid  – od godz. 09:00
16 stycznia koncert laureatów w Kinie Beskid  - godz.17:00
tel. 033 8178-636 lub 696-498-782

Regulamin:

1. Udział w konkursie jest nieograniczony wiekowo.
2. Prowadzony jest w następuj±cych grupach wiekowych:
 - I grupa : do 6 lat
 - II grupa: od 7 do 10 lat
 - III grupa:od 11 do 14 lat
 - IV grupa: od 15 lat

3. Można stosować następuj±ce formy wyrazu artystycznego:
 - ¦piew solowy z akompaniamentem lub a’capella
 - ¦piew w zespole (max. 4 osoby) z akompaniamentem lub a’capella
 - Gra na instrumencie ze ¶piewem lub bez ¶piewu
 - Recytacja wiersza o tematyce Bożego Narodzenia
 - Recytacja opowiadanie o tematyce Bożego Narodzenia
 - Inne formy – po konsultacji z organizatorem.

4. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
 - Eliminacje  11 stycznia, bez udziału publiczno¶ci w Kinie Beskid. Wykonawca prezentuje swój utwór przed jury.
 - Koncert laureatów w Kinie Beskid z udziałem publiczno¶ci w dniu 16 stycznia poł±czony ceremoni± rozdania nagród za najlepsz± prezentację

5. Występy będ± oceniane przez jury.
6. Czas prezentacji nie może być krótszy niż 3 minuty i nie dłuższy niż 10 minut
7. Uczestnik konkursu umawia się na konkretn± godzinę w dniu eliminacji (8 stycznia) dzwoni±c pod numer: 033 8178-636 lub 696-498-782 lub wysyłaj±c maila na adres kapela@folkparty.pl
8. Oceniane będ±:
 - Jako¶ć ¶piewu
 - Zachowanie sceniczne
 - Dopasowanie wszystkich elementów prezentacji (kolęda, strój, sposób wykonania)
 - Ogólny wyraz artystyczny

9. Dodatkowe punkty można uzyskać za wykonanie kolędniczych powinszowań, występy w strojach,  oraz za wykonanie mniej popularnej kolędy lub pastorałki.
10. Można wykonywać więcej niż jeden utwór.
11. Każda kategoria będzie oceniana od 1 do 5 punktów.
12. Wyniki będ± dostępne od  14 stycznia (wywieszka w O¶rodku Kultury, na stronie www.szczyrk.pl oraz poprzez konsultację telefoniczn±
13. Udział w konkursie należy zgłosić do 10 stycznia.
 
Serdecznie zapraszamywww.kino.szczyrk.pl Archiwum aktualno¶ci


Szczyrk

WYDARZENIA W OBIEKTYWIE...

Konkurs Kolęd i Pastorałek/2008

Seans z reżyserem/2007

Finał Konkursu Kolęd i Pastorałek /2007

Mikołaj w kinie /2006

Uroczyste ¶lubowanie burmistrza/2006

Uroczysta sesja Rady Miejskiej/2006


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urz±d Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki