O KINIE


Kino "Beskid"

Historia

Wynajem pokoi

Zdjęcia

Kontakt

REPERTUAR


Bieżący

AKTUALNOŚCI


Imprezy Szczyrk - wiosna/lato 2012

Archiwum aktualności

PIĄTKOWY KLUB FILMOWY


Krótka historia PKF-u

Repertuar PKF

.: Box reklamowy

top.: AKTUALNOŚCI / Archiwum aktualności

31 maja 2008
I Beskidzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej


www.kino.szczyrk.pl
Serdecznie zapraszamy w dniu 31 maja 2008r. na I Beskidzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej, który odbędzie sie w kinie  „Beskid” w Szczyrku. Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w Festiwalu proszeni są o zgłaszanie się do dnia 23 maja 2008r. Szczegóły imprezy zamieszczono poniżej.

I. Cele:
rozbudzanie fascynacji różnymi dziedzinami sztuki;
popularyzacja kultury żywego słowa i muzyki;
rozbudzanie wyobraźni twórczej;
poznanie harcerskiej tradycji , obrzędów i zwyczajów;
aktywny udział dzieci  i młodzieży z terenu Szczyrku, Gminy Buczkowice i miejscowości ościennych oraz Bielska-Białej.


II. Założenia organizacyjne :
1. Termin : 31 maja 2008 r. ( sobota)  - godz.10.00 – 15.00
2. Miejsce : impreza odbędzie się w Kinie „Beskid” w Szczyrku – ul. Beskidzka
- zgłoszenia przyjazdu do godz. 9.45 w recepcji kina
3. Organizatorzy : Komenda  Związku Drużyn „Skalistych” ZHP w Szczyrku ,
oraz   MOKPiI w Szczyrku
4. Uczestnicy : w Festiwalu uczestniczą przedstawiciele  gromad zuchowych, zastępów i drużyn harcerskich oraz oddziałów przedszkolnych, klas szkolnych, przedstawiciele organizacji pozaszkolnych ( PTTK ), i inni,
5.Zgłoszenia drogą pisemną, telefoniczną lub  internetową  wg  oczekiwań zawartych w karcie zgłoszeniowej zespołu do dnia 23 maja 2008 r.
na adres :
* Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku;
* Komendy Związku Drużyn „Skalistych” ZHP w Szczyrku, ul. Beskidzka 99

6. Organizator zapewnia  nagłośnienie oraz możliwość podłączenia keyboardu , magnetofonu, odtwarzacza.

III. Założenia programowe :
A. Regulamin
1. Konkurs obejmuje 4 grupy wiekowe :
a)  przedszkola.
b) klasy I-III,
c) klasy IV-VI ,
d) gimnazja
2. Konkurs obejmuje 2 kategorie występujących :
a) solistów,
b) zespoły „od duetu do sekstetu” – 2- 6 osób.
3.Każdy występujący ( solista, zespół ) prezentuje dwie oceniane piosenki , w tym co najmniej jedną zuchową lub harcerską ( łączny czas występu 6 minut ),
4. Występy ocenia Jury,  w skład którego wchodzą przedstawiciele dzieci, młodzieży i organizatorów,
5.  Każdy uczestniczący  solista czy  zespół otrzymuje odpowiednio dyplom uczestnictwa
lub zajętego miejsca i nagrody rzeczowe , a  kierownicy (opiekunowie) podziękowanie za przygotowanie grupy ( solisty).

B. Scenariusz ( skrócony)
9.00-10.00 -  rejestracja udziału w I  Beskidzkim Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Szczyrku- recepcja Kina „Beskid” – przygotowanie do występu w szatniach
10.00 – 12.30 – występy  solistów  i zespołów,
12.30 – 14.00 – film przygodowy  „Czarne Stopy”,
14.00 – 15.00 – podsumowanie festiwalu, rozdanie dyplomów i nagród

Czuwaj ! 
Zapraszamy !www.kino.szczyrk.pl Archiwum aktualności


Szczyrk

WYDARZENIA W OBIEKTYWIE...

Konkurs Kolęd i Pastorałek/2008

Seans z reżyserem/2007

Finał Konkursu Kolęd i Pastorałek /2007

Mikołaj w kinie /2006

Uroczyste ślubowanie burmistrza/2006

Uroczysta sesja Rady Miejskiej/2006


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki